ŚwiętokrzyskieCycling

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja opracowana przez Suchedniowskie Stowarzyszenie Cyklistów, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

zamknij

Słów kilka o naszym stowarzyszeniu

Zarząd

Zarząd Suchedniowskiego Stowarzyszenia Cyklistów

Prezes – Grzegorz Michnowski
Wiceprezes – Tomasz Kutwin
Skarbnik – Michał Gałczyński
Członek – Andrzej Grabiński
Sekretarz – Anna Banaszek

Komisja Rewizyjna

Hubert Przeworski

Zbigniew Szwajdo

Darek Brzęczkowski

 

ŚwiętokrzyskieCycling

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE