ŚwiętokrzyskieCycling

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja opracowana przez Suchedniowskie Stowarzyszenie Cyklistów, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

zamknij

Słów kilka o naszym stowarzyszeniu

Historia

Gdzieś w połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia na polskich i świętokrzyskich drogach coraz liczniej zaczęli się pojawiać amatorzy rekreacyjnej, a z czasem także wyczynowej jazdy na bicyklu, nad Wisłą zwanym w sposób zupełnie niezrozumiały dla innych nacji „rowerem”. Rosnąca popularność aktywnego stylu życia sprawiła, że także w Suchedniowie zorganizowała się grupka zapaleńców, nad obracanie karkówki na grillu przedkładających obracanie rowerowej korby. Na spotkaniu założycielskim 3 czerwca 2005 r. zebrani podjęli decyzję o powołaniu Suchedniowskiego Stowarzyszenia Cyklistów, wyłaniając zarazem komitet założycielski w składzie: Tomasz Kutwin, Wiesław Linkowski, Grzegorz Michnowski, mający za zadanie przeprowadzenie procedury rejestracyjnej, która została sfinalizowana 19 stycznia 2006 r. dokonaniem wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Pierwszym celem nowego stowarzyszenia stała się organizacja rajdu rowerowego, promującego zarówno spędzanie czasu na rowerowym siodełku, jak i walory turystyczne regionu świętokrzyskiego. W 2005 r. suchedniowski OSiR po raz pierwszy użyczył swych gościnnych progów amatorom dwóch kółek i od tej pory co roku Suchedniowski Rajd Rowerowy zyskiwał coraz liczniejsze grono stałych sympatyków. Tradycyjnie rajd przeprowadzany jest na wybranych trasach regionu świętokrzyskiego, o zróżnicowanej długości (20 – 120 km) oraz stopniu trudności. Za przełomową w historii imprezy uznać można edycję 2017 – podjęcie decyzji o przeniesieniu rajdu z soboty na niedzielę zaowocowało podwojeniem liczby jego uczestników (2016 – 159 osób, 2017 – 312), a na samo przedsięwzięcie udało się uzyskać dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Drugim cyklicznym projektem, jaki corocznie realizujemy, jest Mini Wyścig MTB dla dzieci. Od roku 2009 na krótkiej, ale niezwykle urozmaiconej i wymagającej pętli pomiędzy stadionem MKS „Orlicz” a suchedniowskim zalewem, spróbowało swych sił kilkaset młodych adeptów i adeptek kolarstwa górskiego. Organizację wyścigu łączymy z Akcją Edukacja, czyli spotkaniami w suchedniowskich szkołach podstawowych, poświęconymi zasadom bezpiecznego korzystania z roweru oraz uprawianiu kolarstwa we wszelkich jego odmianach.
 

ŚwiętokrzyskieCycling

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE