ŚwiętokrzyskieCycling

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja opracowana przez Suchedniowskie Stowarzyszenie Cyklistów, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

zamknij

Co nowego u nas słychać!

Aktualności

XIX Suchedniowski Rajd Rowerowy

Data dodania: Poniedziałek, 12.06.2023
XIX Suchedniowski Rajd Rowerowy

Suchedniowski Rajd Rowerowy to impreza, która cieszy dużą popularnością wśród mieszkańców naszego regionu. Przed nami kolejna edycja, która odbędzie się 18.06.2023 w Suchedniowie. Wydarzenie patronatem objęli :  Wojewoda Świętokrzyski oraz Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. Impreza skierowana jest dla szerokiego grona odbiorców. Uczestniczą w niej zawsze wielopokoleniowe rodziny, które lubią aktywnie spędzić czas w gronie amatorów jazdy na rowerze. Do wyboru oferujemy kilka tras w zależności od indywidualnych potrzeb uczestników. Start i meta w tym roku ulokowane zostały w Hotelu Stary Młyn w Suchedniowie przy ulicy Berezów 2. Na koniec tradycyjnie przygotowano posiłek regeneracyjny(a każdy wie, że najlepiej po rowerze smakuje kiełbaska z grilla). Impreza spotyka się corocznie z bardzo pozytywnym odbiorem, na stałe wpisując się w świętokrzyski kalendarz imprez rowerowych, stanowiąc jednocześnie moment wyczekiwany wśród wielu rowerzystów z Kielc, Skarżyska i innych zakątków naszego regionu.

 

Trasy rajdu

A.100 km. szosa: hotel Stary Młyn, Jasna, Kielecka, Ostojów, Kamionki, Podzagnańszcze, Zaskale, Wiącka, Bodzentyn, Tarczek, Grabków, Bostów, Cząstków, Włochy, Skały, Wieloborowice, Boleszyn, zbiornik Wióry, Kałków, Rzepin, wąwóz Radkowice, Bronkowice, Śniadka Parcele, Sieradowice II, Siekierno, Wzdół Rządowy, Wiącka, Zagórze, Kamionki, Ostojów, Kielecka, Jasna, hotel Stary Młyn

B.60 km. szosa: hotel Stary Młyn, Jasna, Kielecka, Ostojów, Kamionki, Podzagnańszcze, Zaskale, Wiącka, Bodzentyn, Tarczek, Trzcianka, Bronkowice, Śniadka Parcele, Sieradowice II, Siekierno, Wzdół Rządowy, Wiącka, Zagórze, Kamionki, Ostojów, Kielecka, Jasna, hotel Stary Młyn

C.40 km. szosa:: hotel Stary Młyn, Jasna, Kielecka, Ostojów, Kamionki, Podzagnańszcze, Zaskale, Wiącka, Bodzentyn, Podkonarze, Siekierno, Wzdół Rządowy, Wiącka, Zagórze, Kamionki, Ostojów, Kielecka, Jasna, hotel Stary Młyn

D.40 km.MTB:hotel Stary Młyn, Jasna, Kielecka, Ostojów, młyn Jędrów, dolina Kamionki, Podzagnańszcze, Jęgrzna, Ostrów, Zaskale, Wiącka, Wzgórze Św. Barbary, Kopciowiec, Aleksandrówka, Kamień Michniowski, Burzący Stok, Bagno pod Kamieniem, gajówka Opal, Wierzbka, hotel Stary Młyn

E.25 km.MTB:hotel Stary Młyn, Jasna, Kielecka, Ostojów, młyn Jędrów, dolina Kamionki, Podłazie, Wzgórze Św. Barbary, Kopciowiec, Aleksandrówka, Kamień Michniowski, Burzący Stok, Bagno pod Kamieniem, gajówka Opal, Wierzbka, hotel Stary Młyn

F.25 km. drogi leśne utwardzone/asfalt: hotel Stary Młyn, Jasna, Kielecka, Żeromskiego, Wrzosowa, Osełków, Krzyżka, Michniów, Leśna Droga Krzyżowa, Burzący Stok, Bagno pod Kamieniem, gajówka Opal, Wierzbka, hotel Stary Młyn

G.12 km. rodzinna: hotel Stary Młyn, gajówka Opal, Burzący Stok, Bagno pod Kamieniem, gajówka Opal, Wierzbka, hotel Stary Młyn

H. 50 km. gravel: hotel Stary Młyn, Jasna, Kielecka, Żeromskiego, Wrzosowa, Osełków, Krzyżka, Michniów, Opal, Czarny Las, Piaseczna Góra, Kaczka, Droga przez Strachoci Most, mogiła żołnierzy „Inspektora Jacka”, Zuzelanka, zalew Mostki, Langiewicza, Źródłowa, Wierzbka, hotel Stary Młyn     

 

Biuro rajdu: Hotel „Stary Młyn” Suchedniów, ul. Berezów 2

8.15-9.45 – zapisy oraz wręczenie kart startowych

10.00 – start, wyjazd na wybrane trasy

od 13.00 – poczęstunek dla uczestników, wręczenie pamiątkowych medali

15.00 – TELETOMBOLA

Opłata startowa: dorośli 15 zł., dzieci – 10 zł. Pakiet startowy: karta startowa z mapką, pamiątkowy medal (dot. pierwszych 300 zarejestrowanych uczestników), poczęstunek, konkursy z nagrodami, losowanie upominków

Tel. organizatora:500682873

Dalsze informacje: swietokrzyskiecycling.cc facebook.com/sscsuchedniow cykliści@onet.eu

Trasa rodzinna 15 km
https://www.komoot.com/pl-pl/tour/1166836300?ref=wtd

Trasa szutrowa 25 km
https://www.komoot.com/pl-pl/tour/1166288960?ref=wtd

Trasa szutrowa 50 km
https://www.komoot.com/pl-pl/tour/1166633313?ref=wtd

Trasa szosowa 40 km
https://www.komoot.com/pl-pl/tour/1166299642?ref=wtd

Trasa szosowa 60 km
https://www.komoot.com/pl-pl/tour/1166295673?ref=wtd

Trasa szosowa 100 km
https://www.komoot.com/pl-pl/tour/1166298163?ref=wtd

Trasa MTB 25 km
https://www.komoot.com/pl-pl/tour/1170271401?ref=wtd

Trasa MTB 40 km
https://www.komoot.com/pl-pl/tour/1170272277?ref=wtd

Pliki GPX
https://drive.google.com/drive/folders/1GlqExGY_UdmWjYYx1gpV6KXLN3TRWpVQ?usp=sharing

 

Regulamin XIX Suchedniowskiego Rajdu Rowerowego

„Góry Świętokrzyskie 2023”

Cele imprezy

1. Popularyzacja turystyki rowerowej i aktywnych form spędzania czasu wolnego

2. Promocja walorów turystycznych okolic Suchedniowa 

 

Organizator

Suchedniowskie Stowarzyszenie Cyklistów 26-130 Suchedniów, ul. Sportowa 3 

tel. 500682873 email: cyklisci@onet.eu

 

Termin rajdu

18 czerwca 2023 r.

 

Przebieg Rajdu

od 8.30 – zbiórka uczestników na terenie Hotelu Stary Młyn w Suchedniowie, kontrola stanu technicznego rowerów

10.00 -wyjazd na wybrane trasy

od 13.00 –wydawanie posiłków dla uczestników

15.00 – przekazanie pamiątkowych medali, losowanie upominków

 

Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikiem imprezy może być każda osoba, która dokonała zgłoszenia w dniu 18 czerwca 2023 r. w biurze zawodów – Hotel Stary Młyn, Suchedniów ul. Berezów 2, przy czym osoby niepełnoletnie winny przedłożyć pisemną zgodę rodziców.

2.Wymagany jest dobry stan zdrowia oraz wytrenowanie stosowne do wybranej trasy.

3. Uczestnicy zobowiązani są :

- posiadania sprawnego technicznie roweru

- przestrzegania przepisów ruchu drogowego

 - stosowania się do postanowień organizatorów

4.Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do wpłaty wpisowego wysokości 15 zł.(osoby dorosłe) lub 10 zł. (dzieci i młodzież do 18 lat), w biurze rajdu: Hotel Stary Młyn 26-130 Suchedniów, ul. Berezów 2, w dniu rajdu od godz. 8.30. 

 

Nagrody i świadczenia

Uczestnicy, którzy dokonają zgłoszenia w terminie, otrzymają:

-pamiątkowy medal (dla pierwszych zarejestrowanych 300 osób) 

- poczęstunek

- udział w losowaniu upominków

 

Postanowienia końcowe

1.Nie prowadzi się klasyfikacji za zajęte miejsca i uzyskany czas.

2.Wszyscy uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.

3.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe w trakcie imprezy.

4.Na trasie uczestnicy żywią się we własnym zakresie.

5.W przypadku rezygnacji z kontynuowania jazdy uczestnicy są zobowiązani do poinformowania o tym organizatorów (tel. 500682873) lub innych uczestników rajdu.

 

 

 

Suchedniów, 18 czerwca 2023  r.

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na udział córki/syna

……………………………………………………………………………………….

w XIX Suchedniowskim Rajdzie Rowerowym „Góry Świętokrzyskie 2023” w dniu 18 czerwca 2023 r.

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem rajdu i akceptuję jego treść.

 

…………………………………………………………………………..

                                                                                (imię i nazwisko oraz podpis rodzica/prawnego opiekuna)

…………………………………………………………………………..

                                                                                 telefon kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia XVIII Suchedniowskiego Rajdu Rowerowego,  zgodnie z art.6ust. 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

ŚwiętokrzyskieCycling

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE